top of page
Flat theatre meetings
First stage production

Od bytů k pódiím...

New Visions si prošlo mnoha fázemi a proměnami, aby se stalo komunitou, jakou je dnes.

Původně malý nadšenecký projekt, New Visions začalo jako "Literary Love" během prvního lockdownu v roce 2020. Byli jsme malá skupinka lidí se zájmem o literaturu a tvorbu umění pro svět, který ho potřebuje. Začali jsme se scházet v bytě, pak online, venku, jakkoli jsme mohli, abychom neztratili elán a udrželi projekt živý!

Myšlenkou bylo zpřístupnit umění komunitě. Věříme, že každý by měl mít možnost dozvědět se více o umění a rozvíjet své dovednosti. Snažíme se povzbudit lidi z místní komunitu, aby se zapojili do umění, postavili se výzvám a dokázali víc, než si kdy mysleli, že můžou.

Když se pandemická opatření rozvolnila, mohli jsme se konečně začít scházet volněji a pořádat více akcí. Nicméně bylo stále obtížné vypořádat se s problémy spojenými se založením nové umělecké skupiny. Proto se název změnil na New Visions, což je odkaz na zakladatelčino působení na univerzitě:

Někdy věci nejdou úplně podle plánu. Ale upřímně řečeno, to, co dělá člověka skutečně velkým umělcem, je to, jak se s danou situací vypořádá. I navzdory chaosu, frustracím, slzám a chybám může vzniknout něco krásného. Stačí zakřičet: "NOVÁ VIZE!" A začít znovu... Možná objevíte něco většího, než jste si původně představovali.

bottom of page